Výběr textu

T1
Vážení obchodní přátelé,
děkujeme za spolupráci v roce 2017,
přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2018
hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

T02
K přání příjemného prožití vánočních svátků
a mnoha úspěchů v novém roce 2018
připojujeme poděkování za Vaši důvěru
a dobrou spolupráci.

T03
Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce a do nového roku 2018
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.
Zároveň se těšíme na další spolupráci.

T04
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Merry Christmas and a Happy New Year
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr
Pokojné Vianoce a šťastný nový rok

T05
Veselé Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok
Merry Christmas and our best wishes for a happy and prosperous New Year
Joyeux Noël et nos meilleurs voeux pour le Nouvel An
Frohe Weihnachten und beste Glückwünsche zum Neuen Jahre

T06
Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a osobních úspěchů
a těšíme se na další spolupráci.

T07
Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních
i pracovních úspěchů v novém roce 2018
Vám přeje

T08
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v novém roce 2018.

T09
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2018
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

T10
Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku.

T11
Děkujeme Vám za dobrou spolupráci
a přejeme Vám šťastný a úspěšný nový rok 2018.

T12
Všechno nejlepší v novém roce
Alles Gute zum Neuen Jahr
Best wishes for the New Year

T13
Šťastný nový rok
Happy New Year
Gutes Neues Jahr
Felice Anno Nuovo

T14
Radost ze života, pevné zdraví,
mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2018
všem svým obchodním partnerům, přátelům a známým přeje

T15
Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí
v novém roce v rodině i na pracovišti přeje

T16
Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc
a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje

T17
Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně
dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví přeje

T18
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje

T19
V období celoroční rekapitulace a novoročních předsevzetí
Vám děkujeme za dosavadní spolupráci, přejeme příjemné prožití
svátečních dní a v novém roce mnoho zdraví, štěstí, pracovních
i osobních úspěchů.

T20
Úspěšný vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví,
mnoho osobních i pracovních úspěchů přeje

T21
Hodiny tiše našlapují ve sněhu, stačí pár kroků – rok se uzavírá.
Skončí čas starých lásek, starých příběhů, rodí se předsevzetí
průzračná a čirá.
Spokojené vánoční svátky a mnoho štěstí v novém roce přeje

T22
Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho lásky a porozumění.
V novém roce mnoho radostných dní. Veselé Vánoce a šťastný nový rok.

T23
Na přelomu roku Vám děkujeme za vysokou úroveň spolupráce
v uplynulém období a přejeme, abyste do nového roku načerpali dostatek
sil, které Vám pomohou uskutečnit všechna Vaše přání.

T24
Vážení obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce.
Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se Vám
v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste
za rok mohli konstatovat, že rok 2017 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.

T25
Veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Merry Christmas and a Happy New Year.
Fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.
Joyeux Noël et heureuse Nouvelle Année.
Веселого Рождества и счастливого нового года.

T26
Krásné Vánoce a mnoho radosti do nového roku.
Wishing you a beautiful Christmas and happiness in the New Year.
Wunderschöne Weihnachten und viel Freude im neuen Jahr.
Belle fête de Noël et nombreuses joies dans cette nouvelle année.
Прекрасного Рождества и много радости в новом году.

T27
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2017.
We wish you a festive Christmas season and success in 2017.
Wir wünschen Ihnen angenehme Weihnachtsfeiertage
und ein erfolgreiches Jahr 2018.
Nous vous souhaitons de passer d‘agréables fêtes de Noël
et une année 2017 pleine de succès.
Желаем Вам приятно провести Рожественские праздники
и успешно прожить год 2018.

T28
Hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti do nového roku.
Wishing you good health, personal joy and professional success
and satisfaction in the New Year.
Viel Gesundheit, persönliche, sowie berufliche Erfolge und Zufriedenheit im neuen Jahr.
Beaucoup de santé, de succès personnels et professionnels et de joie dans la nouvelle année.
Крепкого здоровья, успехов в личной жизни и работе,
а также всего самого доброго в новом году.

T29
Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2017 a do roku 2018 Vám přejeme
mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Thank you for your cooperation in 2017 and wishing you
many personal and professional successes in 2018.
Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit im Jahre 2017
und für das Jahr 2018 wünschen Ihnen viel persönliche und berufliche Erfolge.
Nous vous remercions de votre collaboration en 2018
et vous souhaitons de nombreux succès personnels et professionnels pour 2016.
Благодарим Вас за сотрудничество в 2017 году и желаем Вам больших успехов
в работе и в личной жизни в новом году 2018.

T30
Veselý nový rok.
Happy New Year.
Ein fröhliches neues Jahr.
Joyeuse Nouvelle Année.
Веселого нового года.

T31
Příjemná překvapení v roce 2018.
Pleasant surprises in 2018.
Angenehme Überraschungen im Jahre 2018.
Nous vous souhaitons d‘heureuses surprises en 2018.
Приятных сюрпризов в 2018 году.

T32
Nasedněte, odplouváme.
All aboard, we are setting sail.
Schiffen Sie sich ein, wir fahren ab.
Prenez place, nous levons l‘ancre.
Займите места, отплываем.

T33
Nasedněte, odlétáme.
All aboard, we are taking off.
Steigen Sie ein, wir starten.
Prenez place, nous décollons.
Займите места, отлетаем.

T34
Nasedněte, odjíždíme.
All aboard, we are off.
Steigen Sie ein, wir fahren ab.
Prenez place, nous partons.
Займите места, отъезжаем.

T35
Bezstarostnou jízdu rokem 2018.
We wish you a carefree ride in 2018.
Eine sorglose Fahrt durch das Jahr 2018.
Nous vous souhaitons un voyage sans problèmes à travers l‘année 2018.
Беззаботного движения по 2018 году.

T36
V roce 2018 správným směrem.
Wishing you the right track in 2018.
Schlagen Sie im Jahre 2018 die richtige Richtung ein.
Nous vous souhaitons d‘aller dans la bonne direction en 2018.
В 2018 году в правильном направлении.

T37
Úspěšnou plavbu klidnými vodami roku 2018.
We wish you easy sailing in the peaceful waters of 2018
Eine erfolgreiche Fahrt über ruhige Gewässer des Jahres 2018.
Nous vous souhaitons une croisière réussie dans les eaux tranquilles de l‘année 2018.
Успешного плавания по спокойным водам 2018 года.

T38
V roce 2018 vlastní cestou.
Take your own road in 2018.
Gehen Sie im Jahre 2018 Ihren eigenen Weg.
Nous vous souhaitons de suivre votre propre chemin en 2018.
В 2018 году своим путем.