Obch. podmínky / GDPR

Jak objednávat?

 1. E-mailem – objednávky přijímáme na e-mailové adrese  info@ak-repro.cz. Objednávku následně vám mailem potvrdíme a na stejnou adresu vám rovněž zašleme náhledy k odsouhlasení.
 2. Prostřednictvím nabídky na našich stránkách razitka-vizitky-tisk.cz/
 3. Osobně u nás – naši prodejnu najdete v centru Prahy 1, poblíž Václavského náměstí, na adrese Palackého ul. 12.
 4. Telefonem – objednávky přijímáme na tel. č. 224 216 009, 721 047 876.

Kdy lze stornovat objednávku?

Objednávku lze stronovat osobně telefonicky nebo e-mailem, ale pouze v případě, že nejsou ještě zahájeny jakékoliv práce na zakázce (grafické úpravy, tisk, expedice apod.).

Jak za hotovou zakázku zaplatit?

 1. V hotovosti nebo bankovní kartou – při osobním odběru u nás na prodejně.
 2. Bankovním převodem – po odsouhlasení korektury (náhledu) vám bude sdělena celková suma k úhradě bankovním převodem. Po ověření příchodu platby na náš účet bude zakázka předána do výroby a následně zaslána poštou nebo přichystána k osobnímu odběru. Cena poštovného a balného je v tomto případě 90,-Kč.
 3. Dobírkou – zboží je zasíláno na dobírku prostřednictvím České pošty s dodáním do 48 hodin od expedice po celé ČR. Poštovné a balné je účtováno ve výši 150,- Kč.

Jaké jsou termíny zhotovení zakázky?

Termín zhotovení zakázky je závislý na konkrétním výrobku a na zvolené technologii výroby.
Konkrétní termíny vám sdělíme současně s přesnou kalkulací vaší zakázky.

Jak zakázku odeberu?

 1. Osobně – osobní odběr je možný v naší provozovně v Praze 1, Palackého ul. 12 (Po-Pá: 9.00-18.00 hod.).
 2. Prostřednictvím České pošty  s dodáním do 48 hodin od expedice po celé ČR.

Co a jak můžu reklamovat?

V případě reklamace doručte reklamovanou zakázku na adresu AK REPRO s.r.o., Palackého ul. 12, 110 00, Praha 1. Oprávněné reklamace budou vyřízeny neprodleně, a to bezplatnou novou výrobou zakázky obsahově zcela odpovídajících korektuře. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zakázky, jejíž vady jsou reklamovány. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením po převzetí zakázky zejména z důvodu nesprávné manipulace s ní či její přepravy.

Kdo odpovídá za správnost údajů?

Zákazník ručí za správnost údajů, které odsouhlasil na korektuře (e-mailem nebo osobně). Za závazný vzor pro zhotovení zakázky se považuje odsouhlasená korektura. Jakékoliv chyby, i ty, které vzniknou nesprávným přepisem údajů z původního zadání zákazníka, ale odsouhlasené korekturou, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům k náhradě škody. Oprávněně reklamovat lze pouze tiskoviny a další výrobky, které jsou obsahově odlišné od korektury. Věnujte proto pozornost nejen grafické, ale i gramatické části korektury (náhledu). Po odsouhlasení náhledu zašleme zakázku do tisku nebo k výrobě.

Jaké jsou požadavky na podklady?

Loga – dodávejte ve vektorovém formátu se specifikací jeho barevnosti a v modelu CMYK. Rozlišení dat pro bitmapové formáty musí být při 100% zvětšení minimálně 300 dpi. Naskenované podpisy dodejte jako černobílý obrázek v rozlišení 600 dpi.

Datové podklady – přijímáme datové nosiče DVD, CD, USB médium, jiné jen po telefonické dohodě. V případě komprimace dat preferujeme – ZIP, ARJ, RAR. Datové soubory zaslané e-mailem by neměly přesáhnout 5 MB.

Elektronické podklady

Texty – texty přijímáme ve Wordu nebo jako prostý txt soubor
Digitální fotografie – minimální rozlišení 1600×1200 bodů
Skeny – u fotografií při 100% velikosti 300 dpi u perokreseb (černobílých motivů) 600 dpi
Vektorové soubory (většinou LOGA) – veškeré fonty je nutné převést do křivek (V CorelDRAW příkazem: v menu změnit > převést na křivky).

Finální tiskové podklady je možno předat zpracované programem Corel Draw 14 a nižší (PC), Adobe Illustrator 10 a nižší (PC) nebo ve formátu PDF.

Corel Draw 14 a nižší (PC) – fonty převést do křivek, obrázky převést do modelu CMYK Adobe Illustrator 10 a nižší (PC) – použité fonty převést do křivek. PDF soubor pro plnobarevný tisk v barevném modelu CMYK – PDF musí být vytvořen pro tisk. Obrázky musí být vždy v plném rozlišení – u dokumentů se spady musí být ořezové značky, u dokumentů bez spadů jsou možné v čistém formátu bez ořezových značek, u PDF musí obsahovat písma a nastavení přetisků. PDF soubor nelze použít pro tisk více přímými barvami.

Zásady ochrany soukromí

Prohlašujeme, že veškeré naše interní procesy týkající se zpracování vašich osobních údajů probíhají v naší společnosti v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jsou zároveň plně v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?

Společnost shromažďuje především následující údaje: emailovou adresu, jméno, příjmení, telefonický kontakt, adresu doručení.

Výše uvedené osobní údaje musíme zpracovávat nejen za účelem Vaší identifikace, autorizace a provozování vašeho zákaznického účtu, bez kterého není možné využívat našich služeb, ale i ze zákona s ohledem na plnění zákonných povinností vyplývajících z obchodních vztahů nezbytných pro plnění smluvních vztahů.

Ze stejných důvodů tyto údaje sdílíme se společnostmi spolupracujícími s námi na úspěšném vyřízení Vaší zakázky, jsou jimi: Česká pošta

Údaje, které získáváme prostřednictvím webových analytik Google nebo analytických pixelů společnosti Facebook, jsou zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů a není proto považován váš souhlas s tímto zpracováním. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Více o ochraně osobních údajů společností Google a Facebook najdete v jejich zásadách.

Jak používáme osobní údaje pro marketing?

Zpracování údajů pro marketingové a obchodní účely AK REPRO s.r.o. představuje zejména činnosti spočívající v třídění údajů pro účely zákaznické podpory,  uchování údajů a typovém chování, vypracování anonymizovaných analýz, vytváření cílových nabídek a dále samotné oslovení zákazníka přímo společností AK REPRO s.r.o. s obchodními nabídkami produktů a služeb – písemně, telefonicky, SMS, internetovou reklamou a elektronickou komunikací.

Rádi bychom Vás dále informovali, že Vámi sdělené osobní údaje – email, zpracováváme pouze pro účely zasílání nabídek a dále s nimi nijak nenakládáme.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat od společnosti AK REPRO s.r.o.  jaké osobní údaje zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžadovat přístup k těm údajům a ty nechat aktualizovat, nebo upravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Jakožto subjekt údaje máme právo na přístup k osobním údajům, a to zejména získání potvrzení o zpracování Vašich osobních údajů a informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovanou dobu uložení osobních údajů či sdělení kritéria pro určení doby, informaci o zdroji osobních údajů, informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování.

Právo na opravu a výmaz osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a výmaz osobních údajů, ledaže existuje důvod pro jejich zpracování.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

 • jestliže popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy požadujete pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků.

Jestliže jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo vznést námitky proti zpracování

máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení, včetně profilování založeno na těchto ustanovení. Stejně tak máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost je možné podat u dozorového úřadu příslušného zejména dle A) obvyklého bydliště, B) místa výkonu zaměstnání nebo C) místa, kde došlo k údajnému porušení.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na přenositelnost údajů, je-li to technicky proveditelné a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
Mnohokrát děkujeme a těšíme se na Vaše další návštěvy na naší prodejně nebo na e-shopu.

 

 

Chci si objednat

a) Vizitky

Nejmenší počet vizitek je 60 ks. Při objednání e-mailem nebo on-line v našem objednávkovém systému obdržíte potvrzení vaší objednávky, následně vám zašleme přesnou kalkulaci vaší zakázky a termín zhotovení zakázky. V případě vašeho souhlasu s cenou a termínem zhotovení vám vizitky následně buď vytiskneme (v případě, že jste nám zaslali již hotový tiskový soubor ve formátu PDF) nebo během 2 pracovních dnů zašleme korekturu (grafický náhled) v elektronické podobě (ve formátu PDF) na vaši e-mailovou adresu.
Pokud se tak nestane, prosíme o vyrozumění na naše tel číslo +420 224 216 009, +420 721 047 876, popř. e-mail info@ak-repro.cz.
Po odsouhlasení náhledu vizitky vyhotovíme. Hotovou zakázku si můžete vyzvednout osobně na prodejně nebo vám ji po dohodě zašleme.

b) Razítka

Nejmenší počet razítek či štočků (gumiček) je 1 ks. Po objednání e-mailem nebo on-line v našem objednávkovém systému obdržíte potvrzení vaší objednávky, následně do 24 hodin vám zašleme přesnou kalkulaci vaší zakázky a a termín zhotovení zakázky. V případě vašeho souhlasu s cenou a termínem zhotovení zakázky vám během 2 pracovních dnů zašleme korekturu (grafický náhled) v elektronické podobě (ve formátu PDF) na vaši e-mailovou adresu.
Pokud se tak nestane, prosíme o vyrozumění na naše tel číslo +420 224 216 009, +420 721 047 876, popř. e-mail info@ak-repro.cz.

Po odsouhlasení náhledu zadáme výrobu razítka (štočku). Hotovou zakázku si můžete vyzvednout osobně na prodejně nebo vám ji po dohodě zašleme.

c) Svatební oznámení a pozvánky ke stolu

Nejmenší počet svatebních oznámení je 10 ks. Pozvánky ke svatebnímu stolu nejsou omezeny počtem kusů. Svatební oznámení a pozvánky ke stolu lze objednat osobně na prodejně, kde vám současně sdělíme kalkulaci ceny a termín zhotovení zakázky. Záloha ve výši 50% z kalkulované ceny je splatná při objednání. Korekturu (grafický náhled) vám zašleme během 2 pracovních dnů v elektronické podobě (ve formátu PDF) na vaši e-mailovou adresu nebo ji lze provést osobně na prodejně.  Po odsouhlasení náhledu zadáme zakázku do tisku. Hotovou zakázku si můžete vyzvednout osobně na prodejně nebo vám ji po dohodě zašleme.

d) Promoční oznámení

Nejmenší počet promočních oznámení je 15 ks. Při objednání e-mailem nebo on-line v našem objednávkovém systému obdržíte potvrzení vaší objednávky, následně do 24 hodin vám zašleme přesnou kalkulaci vaší zakázky a termín zhotovení zakázky. V případě vašeho souhlasu s cenou a termínem zhotovení zakázky vám během 2 pracovních dnů zašleme korekturu (grafický náhled) v elektronické podobě (ve formátu PDF) na vaši e-mailovou adresu.
Pokud se tak nestane, prosíme o vyrozumění na naše tel číslo +420 224 216 009, +420 721 047 876, popř. e-mail info@ak-repro.cz.
Při osobní objednávce na prodejně vám kalkulaci sdělíme při objednání. Záloha ve výši 50% z kalkulované ceny je splatná při objednání. Korekturu osobně objednané zakázky lze provést osobně nebo e-mailem.

Po odsouhlasení náhledu zadáme oznámení do tisku. Hotovou zakázku si můžete vyzvednout osobně na prodejně nebo vám ji po dohodě zašleme.

e) Novoročenky

Nejmenší počet novoročenek s dotiskem je 30 ks. Při objednání e-mailem nebo on-line v našem objednávkovém systému obdržíte potvrzení vaší objednávky, následně do 24 hodin vám zašleme přesnou kalkulaci vaší zakázky a termín zhotovení zakázky. V případě vašeho souhlasu s cenou a termínem zhotovení zakázky vám během 2 pracovních dnů zašleme korekturu (grafický náhled) v elektronické podobě (ve formátu PDF) na vaši e-mailovou adresu.
Pokud se tak nestane, prosíme o vyrozumění na naše tel číslo +420 224 216 009, +420 721 047 876, popř. e-mail info@ak-repro.cz.
Při osobní objednávce na prodejně vám kalkulaci a termín zhotovení zakázky sdělíme při objednání. Záloha je 50% z kalkulované ceny a je splatná při objednání. Korekturu osobně objednané zakázky lze provést osobně nebo e-mailem.

Hotovou zakázku si můžete vyzvednout osobně na prodejně nebo vám ji po dohodě zašleme.

f) Diplomové práce

Vazbu a tisk diplomové práce lze objednat osobně na prodejně, kde vám současně sdělíme kalkulaci ceny a termín zhotovení zakázky. Záloha ve výši 50% z kalkulované ceny je splatná při objednání. Hotovou zakázku si můžete vyzvednout osobně na prodejně nebo vám ji po dohodě zašleme.

g) Digitální tisk

Digitální tisk lze objednat osobně na prodejně, kde vám současně sdělíme kalkulaci ceny a termín zhotovení zakázky. Záloha ve výši 50% z kalkulované ceny je splatná při objednání. Korekturu zakázky lze provést osobně nebo e-mailem. Hotovou zakázku si můžete vyzvednout osobně na prodejně nebo vám ji po dohodě zašleme.

h) Gravírování

Gravírování lze objednat osobně na prodejně, kde vám současně sdělíme kalkulaci ceny a termín zhotovení zakázky a kde si vyberete materiál. Záloha ve výši 50% z kalkulované ceny zakázky je splatná při objednání. Korekturu zakázky lze provést osobně nebo e-mailem. Po odsouhlasení náhledu zakázku zhotovíme. Hotovou zakázku si můžete vyzvednout osobně na prodejně nebo vám ji po dohodě zašleme.

i) Velkoplošný tisk

Velkoplošný tisk lze objednat osobně na prodejně, kde vám současně sdělíme kalkulaci ceny a termín zhotovení zakázky. Záloha ve výši 50% z kalkulované ceny je splatná při objednání. Korekturu zakázky lze provést osobně nebo e-mailem. Po odsouhlasení náhledu zakázku zhotovíme. Hotovou zakázku je možné vyzvednout osobně na prodejně.

j) Řezanou grafiku

Řezanou grafiku lze objednat osobně na prodejně, kde vám současně sdělíme kalkulaci ceny a termín zhotovení zakázky. Záloha ve výši 50% z kalkulované ceny je splatná při objednání. Korekturu zakázky lze provést osobně nebo e-mailem. Po odsouhlasení náhledu zakázku v dohodnuté lhůtě zhotovíme. Hotovou zakázku si můžete vyzvednout osobně na prodejně nebo vám ji po dohodě zašleme.

k) Pozvánky

Pozvánky lze objednat osobně na prodejně, kde vám současně sdělíme kalkulaci ceny a termín zhotovení zakázky. Záloha ve výši 50% z kalkulované ceny je splatná při objednání. Korekturu zakázky lze provést osobně nebo e-mailem. Po odsouhlasení náhledu zakázku zhotovíme. Hotovou zakázku si můžete vyzvednout osobně na prodejně nebo vám ji po dohodě zašleme.

l) Potisk triček

Potisk triček lze objednat osobně na prodejně, kde vám současně sdělíme kalkulaci ceny a termín zhotovení zakázky. Záloha ve výši 50% z kalkulované ceny je splatná při objednání. Korekturu zakázky lze provést osobně nebo e-mailem. Po odsouhlasení náhledu zakázku zhotovíme. Hotovou zakázku si můžete vyzvednout osobně na prodejně nebo vám ji po dohodě zašleme.